WVGGZ-advocaat

Opgenomen met een Crisismaatregel (CM) of een Zorgmachtiging (ZM)? Mr Van der Weide staat u met raad en daad terzijde.

Rechtsbijstand bij opname gesloten instelling

Mr Van der Weide staat cliënten bij die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Bent of wordt u opgenomen in een gesloten instelling en wilt u deskundige rechtsbijstand of advies, neemt u dan contact op. Mr Van der Weide beschikt over jarenlange ervaring in WVGGZ-zaken, ook wel RM-zaken (Rechterlijke Machtiging) genoemd.

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek, dan is het van belang dat u zich goed laat adviseren. Een gedwongen opname kan het persoonlijke leven behoorlijk ontwrichten. De wet bepaalt dat een dergelijke opname uitsluitend kan plaatsvinden indien er geen andere mogelijkheden zijn.

Neem direct contact op