Strafrecht­advocaat Amsterdam

Mr Van der Weide is strafrechtadvocaat te Amsterdam, met een landelijke praktijk.

Heeft u een probleem met politie of justitie? Bent u gedagvaard? Heeft u een strafbeschikking ontvangen? Bent u uitgenodigd door de politie voor een verhoor? Bent u veroordeeld door de politierechter of de meervoudige strafkamer en bent u het niet eens met de uitspraak? Heeft u strafrechtelijk advies nodig of voorziet u dat politie en justitie 'belangstelling' voor u hebben? Dient u een bedrag te betalen aan de Staat i.v.m. wederrechtelijk voordeel?

In alle gevallen staat mr Van der Weide u graag met raad en daad terzijde.

Ik zoek een strafrechtadvocaat

U bent verdachte in een strafzaak en op zoek naar een deskundige raadsman.

  • U zit vast in een huis van bewaring of gevangenis en wenst bijstand van een ervaren strafpleiter.
  • U bent veroordeeld en wilt tegen de uitspraak in hoger beroep.
  • De politie is naar u op zoek en u wilt duidelijkheid over uw rechtspositie.
  • U heeft een strafbeschikking van de Officier van Justitie ontvangen en bent het er niet mee eens.
  • Uw rijbewijs is ingenomen wegens dronken rijden of een ander verkeersmisdrijf.

In deze en andere gevallen neemt u direct contact op met mr Van der Weide, telefoon: 06 46023969.

Ik ben opgenomen met een Crisismaatregel (CM) of Zorgmachtiging (ZM) en zoek een WVGGZ-advocaat

Mr Van der Weide staat cliënten bij die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Bent of wordt u opgenomen in een gesloten instelling en wilt u deskundige rechtsbijstand of advies, neemt u dan contact op. Mr Van der Weide beschikt over jarenlange ervaring in WVGGZ-zaken, ook wel RM-zaken (Rechterlijke Machtiging) genoemd.

Ik ben opgepakt door de politie, wat nu?

De politie is bij u binnengevallen, heeft uw woning of bedrijfsruimte doorzocht en goederen in beslag genomen. U bent gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Wat te doen? U verzoekt direct om rechtsbijstand door mr Van der Weide en wacht met het afleggen van een verklaring tot hij u bezocht heeft. U heeft als verdachte een zwijgrecht.

Ik wil mijn rijbewijs terugkrijgen na invordering

De politie en officier van justitie hebben de mogelijkheid uw rijbewijs in te vorderen, bijvoorbeeld bij een verdenking van rijden onder invloed of een ernstige misdraging in het verkeer. Een dergelijke maatregel kan uw (beroepsmatig) functioneren ernstig belemmeren, zeker in het geval het rijbewijs langere tijd ingehouden dreigt te worden.

Mr Van der Weide is door de vele WVW-procedures die hij heeft gevoerd goed onderlegd in het verkeersstrafrecht en weet op welke wijze u uw rijbewijs weer snel terug kunt krijgen.

Ook met de maatregelen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is de advocaat bekend, zodat hij uw belangen in procedures tegen het CBR steeds adequaat zal behartigen.

Drugszaak / Hennepkwekerij

Mocht u te maken hebben met een inval vanwege een vermoeden van een wietkwekerij of de aanwezigheid van harddrugs, dan heeft de politie bijzondere bevoegdheden op grond van de Opiumwet.
Bel in die situatie direct mr Van der Weide. Hij licht u terzake voor en verleent telefonisch of ter plaatse rechtsbijstand.

Ik ben aangehouden en zoek dringend hulp

Indien u een uitnodiging van de politie of het openbaar ministerie heeft ontvangen om als verdachte te worden gehoord in een strafzaak, is het raadzaam vooraf strafrechtadvocaat Van der Weide te raadplegen. Van der Weide zal u grondig adviseren en u op uw rechten wijzen, zodat u voorbereid het verhoor in gaat. Indien gewenst zal mr Van der Weide uw verhoor bijwonen en de verhoorsituatie bewaken.

Strafrechtadvocaat Van der Weide zal in iedere fase van uw strafzaak kritisch beoordelen of politie en Openbaar Ministerie (OM) zich aan de regels houden. Door zijn kennis en ervaring kan mr Van der Weide een juiste inschatting van uw juridische positie maken.

Ik wil een gratis strafrechtadvocaat want ik heb geen geld

Mr Van der Weide treedt op betalende basis (uurtarief) en op basis van gefinancierde rechtsbijstand op. Vooraf worden hierover met de cliënt duidelijke afspraken gemaakt.

Ik wil een strafrechtadvocaat via gefinancierde rechtsbijstand inschakelen

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen treedt mr Van der Weide ook op basis van gefinancierde rechtshulp op. Als u zich in voorlopige hechtenis (voorarrest) bevindt, kunt u zonder meer aanspraak maken op de bijstand van mr Van der Weide als pro deo advocaat.

Neem direct contact op