Rechtsbijstand

Heeft u rechtsbijstand nodig in verband met een strafzaak?

Rechtsbijstand op het gebied van strafrecht

Mr Van der Weide levert specialistische rechtsbijstand op het gebied van het strafrecht. Mr Van der Weide heeft een eenmanspraktijk, zodat u bent verzekerd van zijn persoonlijke inzet en aandacht voor uw strafzaak.

Hij behandelt alle zaken zelf. In complexe financiële strafzaken en ontnemingszaken laat mr Van der Weide zich -indien nodig- bijstaan door een fiscalist of accountant. Ook wordt soms een recherchekundige of rechtspsycholoog geraadpleegd om een strafrechtelijk onderzoek tegen het licht te houden, of om te toetsen of verhoren van de cliënt dan wel getuigen correct zijn afgenomen.

Mr Van der Weide overlegt regelmatig met vakgenoten en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Gefinancierde rechtsbijstand

Strafrechtadvocaat mr Van der Weide inventariseert voor u de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De overheid voorziet in gesubsidieerde rechtsbijstand aan rechtzoekenden die wegens hun financiële situatie niet in staat zijn zelf de kosten van een advocaat te dragen.

Indien u een strafrechtelijk probleem heeft en mr Van der Weide wenst in te schakelen, zal tijdens het intakegesprek gewezen worden op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Ook indien u gedetineerd bent kunt u doorgaans aanspraak maken van deze vorm van rechtshulp. Mr Van der Weide inventariseert daartoe vooraf voor u de mogelijkheden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (rvr.org).

Overigens kan mr Van der Weide u ook op betalende basis -tegen uurtarief- bijstaan. Vanzelfsprekend worden betalingsafspraken schriftelijk vastgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent.

Neem direct contact op