Rechtsbijstand

Heeft u rechtsbijstand nodig in verband met een strafzaak?

Rechtsbijstand op het gebied van strafrecht

Mr Van der Weide levert specialistische rechtsbijstand op het gebied van het strafrecht. Mr Van der Weide heeft een eenmanspraktijk, zodat u bent verzekerd van zijn persoonlijke inzet en aandacht voor uw strafzaak.

Hij behandelt alle zaken zelf. In complexe financiële strafzaken en ontnemingszaken laat mr Van der Weide zich -indien nodig- bijstaan door een fiscalist of accountant. Ook wordt soms een recherchekundige of rechtspsycholoog geraadpleegd om een strafrechtelijk onderzoek tegen het licht te houden, of om te toetsen of verhoren van de cliënt dan wel getuigen correct zijn afgenomen.

Mr Van der Weide overlegt regelmatig met vakgenoten en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Neem direct contact op