Strafzaken

Welke werkwijze kunt u verwachten en in welke strafzaken is mr Van der Weide als raadsman opgetreden?

Mr Van der Weide stond cliënten bij in tal van bekende en minder bekende strafzaken, daarbij altijd een optimaal resultaat behalend.

Strafrecht in brede zin

Mr Van der Weide treedt op als raadsman in commune strafzaken (delicten uit het Wetboek van Strafrecht), doch ook in uitleveringszaken, ontnemingszaken (wederrechtelijk voordeel), economische, fiscale en milieustrafzaken.

Overheid versus burger

In het strafrecht moet de burger het opnemen tegen een machtige overheid, wier maatregelen ingrijpen in het leven van de cliënt. De cliënt staat zodra hij als verdachte is aangemerkt direct op achterstand: hij kan worden aangehouden en in voorlopige hechtenis belanden. Een verdenking van een strafbaar feit kan het persoonlijk leven behoorlijk ontwrichten.

Mr Van der Weide zal in iedere fase van uw strafzaak kritisch beoordelen of politie en Openbaar Ministerie (OM) zich aan de regels houden. Ditzelfde geldt voor de rechter aan wie uw zaak wordt voorgelegd. Door zijn kennis en ervaring kan mr Van der Weide een juiste inschatting van uw juridische positie maken.

Transigeren

Overigens zal mr Van der Weide indien de zaak zich daarvoor leent en de cliënt gebaat is bij snelle en geruisloze afdoening aansturen op een transactie (schikking) met het OM. Vooral zakelijke cliënten (bedrijven, CEO's) kunnen baat hebben bij een efficiënte buitengerechtelijke afdoening. Mr Van der Weide heeft korte lijnen met het OM, waardoor er in bepaalde zaken voortvarend geschikt (getransigeerd) kan worden. Mr Van der Weide heeft ervaring in het onderhandelen in straf- en ontnemingszaken.

Neem direct contact op